ศรีสะเกษน้ำท่วมอ่วมเดือดร้อนกว่า 150,000 คน

ศรีสะเกษน้ำท่วมอ่วมเดือดร้อนกว่า 150,000 คน

ศรีสะเกษน้ำท่วมอ่วมเดือดร้อนกว่า 150,000  คน
ศรีสะเกษ น้ำท่วมอ่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 150,000 คน เสียชีวิต 9 คนบาดเจ็บ 3 คน รอง ผวจ.รมอบสิ่งของช่วยเหลือ

ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.บ้านโนนผึ้ง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่กับ พล.ต.สาธิต เกิดโภค ผบ.มทบ.25 ในภารกิจตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ในการนี้ได้มีการบรรยายสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมสรุปของจังหวัดศรีสะเกษและได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ณ บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3,8,13 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อพยพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง รอง ผอ.รมน.จังหวัดศ.ก.(ฝ่ายทหาร) และนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการประชุมศูนย์บัญชา การเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (6 ต.ค.65) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยสรุป ความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 47,771 ครัวเรือน 162,753 คน เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุทกภัย

และพายุ "โนรู" รวมเสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ความเสียหายเส้นทางคมนาคมจำนวน 22 สาย ถนนทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัย ห้ามรถผ่านจำนวน 6 สายทาง ถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทุกประเภท ห้ามรถผ่านจำนวน 16 สายทาง การให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6,500 ถุง โดย อ.กันทรารมย์ เป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำมูลคาดว่าจะมีมวลน้ำเพิ่มขึ้น ส่วน อ.เมือง วังหิน น้ำเกลี้ยง พยุห์ ศรีรัตนะ ไพรบึง ห้วยทับทัน โพธิ์ศรีสุวรรณ เมืองจันทร์ ระดับทรงตัวและเริ่มลดลง ทั้งนี้ การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเป็นประจำทุกวัน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

Source: INN News

Related Posts