ลดอีก! ป่วยโควิดใหม่รักษาตัวรพ. 752 – เสียชีวิต 9

ลดอีก! ป่วยโควิดใหม่รักษาตัวรพ. 752 – เสียชีวิต 9

ลดอีก! ป่วยโควิดใหม่รักษาตัวรพ. 752 – เสียชีวิต 9
ลดอีก!ป่วยโควิดใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล 752 ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 794 ราย เหลือรักษาตัว 8,235 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ของประเทศไทย ประจำวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.2565 พบผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล752 ราย ลดลงจากวานนี้ และกลับมาต่ำกว่า 1 พันต่อวันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 752 ราย, ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ, รวมผู้ป่วยสะสม 4,677,090 ราย(เฉพาะตั้งแต่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นมา 2,453,655 ราย) และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย ลดลงจากวันก่อน รวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 32,692ราย

ขณะเดียวกันมีผู้ป่วย รักษาหายกลับบ้านได้ 794 ราย ลดลงจากวันก่อน แต่มากกว่าผู้ป่วยใหม่ รวมหายป่วยสะสม 4,636,163 ราย (เฉพาะตั้งแต่ 1 ม.ค.65 เป็นต้น 2,467,669 ราย)เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 8,235 คน โดยมีผู้ป่วยปอดอักเสบ 523 ราย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

Source: INN News